Aktuality k červnu 2021

Stručné aktuální informace

1) Krádeže na hřbitově

            Po dohodě s Městskou policií (MP) bude prováděn zvýšený dohled na hřbitově na Kaňku. Prosíme všechny občany o nahlášení všech aktuálních krádeží na hřbitově na MP – tísňová linka č. 156, operační středisko tel. č. 327 710 130 nebo 327 513 464 (nepřetržitá služba 24 hod.). Možno i na telefon M. Kubáta 606 712 479 (i SMS), který informace předá.

            Zároveň prosíme všechny občany, kteří byli krádežemi postiženi v minulých dnech (týdnech), aby se pokusili určit časový úsek, kdy ke krádeži došlo (den, dopoledne, odpoledne…..). Tyto informace by byly velice užitečné pro zúžení zvýšeného dohledu. Jsme si vědomi, že získat tyto údaje je velice obtížné, ne každý chodí na hřbitov denně…… I tyto informace je možno předávat na tel. 606 712 479 (M. Kubát).

Veškeré informace, i na MP, je možno předávat anonymně bez udání jména volajícího!!!!

2) Na podněty OsV

– vyměnil správce komunikace poškozené dopravní značení na ostrůvku křižovatky ulic U Radnice a Kolínská (výjezd na hlavní silnici).

– ořezal majitel pozemku dne 21.6.2021 křoví, které z jeho pozemku prorůstalo na chodník u Kolínské ulice mezi č.p. 463 a č.p. 245. OsV majiteli pozemku poděkoval.

– opravily ve 25. týdnu Technické služby komunikaci U Radnice. Jednalo se o podnět obyvatelky, která upozornila na poškození komunikace dešťovou vodou na rohu budovy č.p. 1 (radnice) ze svodu a odvodňovacího žlabu. OsV děkuje obyvatelce za podnět a TS za opravu komunikace.

3) Projekt Panuj Hoře!

            V městské části Kaňk byly přihlášeny tři projekty. S počtem 40 hlasů zvítězil projekt „Dětské hřiště u kostela sv. Vavřince“. Děkujeme všem, kteří svým hlasem tento projekt podpořili.

            Velké poděkování patří především paní Mgr. Janě Červené, která je hlavní nositelkou myšlenky a autorkou celého vítězného projektu. Připravila prezentaci celého vítězného projektu a ve spoluráci s panem Tomášem Krejčím vypracovala i technickou část vč. rozpočtu. V daném termínu projekt přihlásila a následně před zástupci celého projektu Panuj Hoře!  návrh vzorně odprezentovala. Značné úsilí vyvinula i při šíření a propagaci projektu „Dětské hřiště u kostela sv. Vavřince“ mezi obyvatele. Děkujeme!!!

            Věříme, že realizace rekonstrukce dětského hřiště přispěje ke zkvalitění života obyvatel Kaňku, především dětí a jejich rodičů.

„A co děti, mají si kde hrát?………“

4) Deska na pomníku padlých u radnice

            Na desku sejmutou v květnu bylo dopsáno jméno válečného hrdiny pana Ladislava Černohorského, rodáka z Kaňku. Sloužil v Anglii u RAF a byl členem posádky letadla Liberator, které se dne 18. listopadu 1943 nevrátilo z operačního letu nad Biskajským zálivem.

            Ostatní nápisy na desce byly obnoveny, tělo pomníku bylo očištěno. Deska byla připevněna zpět na pomník a veškeré práce byly dokončeny 23.6.2021.

            Poděkování patří především zastupiteli panu Václavu Veselému, který doplnění jména na desku zařídil a panu Petru Celbovi, který na absenci jména pana Ladislava Černohorského na desce dlouhodobě upozorňoval.

5.7.2021

                                                                                                                      Ing. Max Kubát

                                                                                                                        předseda OsV

Jana Červená

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment