Author: Jana Červená

Ucelené informace z OsV od 1.1.2021 do 15.3.2021

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci, vládním opatřením a ochraně zdraví se dosud v roce 2021 neuskutečnilo osobní jednání členů OsV. Případné podněty jsou s pracovníky MěÚ řešeny mailovou korespondencí, příp. telefonicky. Informace jsou pravidelně zveřejňovány na FB OsV a webových stránkách OsV. Pro širší a ucelenou informovanost občanů bylo vypracováno toto shrnutí a kromě webových stránek je určeno pro...

Panuj Hoře!

Rozhodli jsme se přihlásit do soutěže o 130tis. Kč s názvem Panuj Hoře! Bližší informace o projektu získáte na odkazu http://www.panujhore.cz/ O co se vlastně jedná? Takzvaný participativní rozpočet poskytuje možnost zapojit široku veřejnost do dění ve svém okolí. V několika krocích jde o vymyšlení návrhu, podání žádosti, prezentování návrhu a hlasování. Finanční záštitu nad celou akcí přebírá Město Kutná...