Category: Nezařazené

„HORA kvete“ – soutěž o nejkrásnější předzahrádku, balkon a okna města Kutné Hory

Více aktuálních informací (červen 2021) naleznete na: https://kutnohorskelisty.cz/zpravy/osadni-vybory-vyhlasily-prvni-rocnik-souteze-o-nejkrasnejsi-predzahradku-balkon-ci-okno-uzaverka-prihlasek-je-31-srpna Soutěž vyhlašuje a organizuje OsV Kutná Hora Vnitřní město jako I. ročník a zároveň se jedná o snahu navázat na tradici. V minulosti se obdobná soutěž v Kutné Hoře konala každý rok a kaňkováci v ní obsazovali první místa……. Motto a cíl soutěže je podpořit obyvatele při zkrášlování předzahrádek bytových a rodinných...

Sanace odvalu dolu Šafary

INFORMAČNÍ ZPRÁVA PRO OBČANY ČÁSTI KAŇK sanace odvalu dolu Šafary v k.ú. Kaňk Město Kutná Hora bude realizovat od června do října 2021 stavbu s názvem: Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú. Kaňk. Jedná se o část pozemku parcel. č. 669/1 v k.ú. Kaňk ve směru na Libenice. Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášení stavebního záměru nabyl právních účinků dne 7. 4. 2021. Finanční...

Dočkáme se na Kaňku obchodu s potravinami?

Aktualizace k 4.9.2021: Prodejna základních potravin na Kaňku opět v nedohlednu…..Po necelých čtrnácti dnech provozu pojízdné prodejny slíbil jednatel společnosti Pekárenské podniky s.r.o. (bývalá provozovna Beneš pekárna s.r.o.) ing. Šulc znovuotevření pojízdné prodejny v září na vyšší úrovni. Od poloviny srpna OsV prostřednictvím Mgr. Červené pravidelně, téměř denně, kontaktoval ing. Šulce s žádostmi o informace ohledně znovuotevření pojízdné prodejny. Byly...

Omezení rychlosti na 70 km/hod. v úseku Kaňk – Kutná Hora (Lorec)

květen 2021             V roce 2019 se OsV snažil dosáhnout umístění dopravního značení omezující rychlost z 90 km/hod. na 70 km/hod. na krajské silnici III. tř. č. III/03321 v úseku Kaňk – Kutná Hora (Lorec). Argumentoval především bezpečností chodců a obdobnou situací, kdy po výstavbě cyklostezky podél silnice III. tř. č. III/03322 byla v úseku Kaňk – Sedlec rychlost omezena....

Ucelené informace z OsV od 1.1.2021 do 15.3.2021

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci, vládním opatřením a ochraně zdraví se dosud v roce 2021 neuskutečnilo osobní jednání členů OsV. Případné podněty jsou s pracovníky MěÚ řešeny mailovou korespondencí, příp. telefonicky. Informace jsou pravidelně zveřejňovány na FB OsV a webových stránkách OsV. Pro širší a ucelenou informovanost občanů bylo vypracováno toto shrnutí a kromě webových stránek je určeno pro...

Panuj Hoře!

květen 2021:  V lednu letošního roku jsme vás informovali o možnosti zapojení se do jedinečného projektu s názvem Panuj Hoře! Jeho hlavní myšlenkou je umožnit občanům rozhodovat o investičních záměrech. OsV Kaňk se rozhodl přihlásit do soutěže o 130 tis.Kč, které jsou pro městkou část Kaňk přiděleny.  Je navržena obnova dětského hřiště pod kostelem sv. Vavřince. Plánované osobní setkání za účelem prezentace...