Category: Nezařazené

Ucelené informace z OsV od 1.1.2021 do 15.3.2021

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci, vládním opatřením a ochraně zdraví se dosud v roce 2021 neuskutečnilo osobní jednání členů OsV. Případné podněty jsou s pracovníky MěÚ řešeny mailovou korespondencí, příp. telefonicky. Informace jsou pravidelně zveřejňovány na FB OsV a webových stránkách OsV. Pro širší a ucelenou informovanost občanů bylo vypracováno toto shrnutí a kromě webových stránek je určeno pro...

Panuj Hoře!

Rozhodli jsme se přihlásit do soutěže o 130tis. Kč s názvem Panuj Hoře! Bližší informace o projektu získáte na odkazu http://www.panujhore.cz/ O co se vlastně jedná? Takzvaný participativní rozpočet poskytuje možnost zapojit široku veřejnost do dění ve svém okolí. V několika krocích jde o vymyšlení návrhu, podání žádosti, prezentování návrhu a hlasování. Finanční záštitu nad celou akcí přebírá Město Kutná...

Pojmenování ulic

Do konce měsíce ledna 2021 budou dále reflektovány připomínky ze strany občanů Kaňku k záměru pojmenování ulic, následně dojde ke zpracování pokladů pro projednání zastupitelstva Města. Děkujeme za pochopení. Dopis sousedům Seznam ulic na Kaňku a přidělených popisných čísel Komentáře k nových názvům ulic Mapa pojmenovaných ulic jednání OsV ohledně pojmenování ulic na Kaňku zápis z 6.11.2020 Informace ohledně pojmenování...

Rekonstrukce komunikací a chodníků na Kaňku

Komentář petičního výboru k vyjádření vedení města k petici za „Rekonstrukci komunikací a chodníků na Kaňku“ – 7.10.2019 Vyjádření p.starosty k petici – 3.10.2019 Reakce OsV Kaňk na článek „Rekonstrukce se dočkají další ulice na Kaňku“ z 11.9.2019 11.9.2019 – Další ulice na Kaňku se dočkají rekonstrukce 19.9.2019 – Tisková zpráva Města Kutná Hora 22.9.2019 – Kaňkovští sepsali petici

Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk

Zápis z jednání 17.4.2019- Analýza rizik Kaňk Dosavadní prozkoumanost v oblasti hodnocení rizik Shrnutí problematiky pro neodbornou veřejnost – duben 2019 Dosavadní prozkoumanost v oblasti hodnocení rizik – duben 2019 Dopis obyvatelům Kaňku od Zdravotního ústavu – 2017 Analýza rizik, Kaňk – sdělení MÚ Kutná Hora – září 2017 Odpověď starosty na POSTUP PRACÍ NA KAŇKU- HALDY. – 2017