AKTUALIZACE INFORMACÍ k 21.8.2023

AKTUALIZOVANÁ INFORMACE
Místo pro přecházení v Kaňkovské ulici
(křižovatka ulic Kaňkovská a Hrušňová)

K 15.8.2023 ještě nebyla podepsána smlouva na realizaci místa pro přecházení mezi TS
a Městem Kutná Hora. Dosavadní nepodepsání však není na závadu, důležité je rozhodnutí RM
o jejím uzavření a zajištění financování.
V současné době je zajišťováno DIO = dopravně inženýrské opatření. To je nutné
především proto, že práce budou realizovány v těsné blízkosti komunikace a je proto nutné
zajistit bezpečnost pracujících, řidičů i chodců. Důvodem je i to, že se jedná o komunikaci III.
třídy, která je ve vlastnictví Středočeského kraje. Jaká jsou navrhovány DIO nám není známo.
Možná snížení rychlosti, stojany, výstražná světla…..
Na této komunikaci jsou ještě plánovány další práce ze strany KSÚS a pro vybudování
místa pro přecházení bude prostor pro práce TS uvolněn asi v říjnu 2023. Místo pro přecházení
má být dokončeno do konce roku 2023.
Technické řešení místa pro přecházení
Stavební záměr byl schválen společným rozhodnutím vydaným Odborem dopravy a
silničního hospodářství MěÚ Kutná Hora dne 30.5.2023 pod č.j. MKH/068105/2023. Jsou
v něm uvedeny podmínky stanovené Odborem dopravy a silničního hospodářství, PČR,
Odborem životního prostření MěÚ a KSÚS Středočeského kraje.
Místo pro přecházení bude umístěno těsně u křižovatky s Hrušňovou ulicí (na straně ke
Kaňku). Na straně u Hrušňové ulici je stávající chodník, na protější straně bude pro napojení
na cestu do zahrádek a tím do sídliště Šipší vybudován nový chodník v délce 20,3 m a šířce
1,75 m. Stávající chodník u Hrušňové ulice bude v místě vstupu na místo pro přecházení
upraven jako bezbariérový.
Rychlost jízdy je v současnosti 90 km/hod. V místě pro přecházení bude dopravními
značkami snížena následovně:

 • ve vzdálenosti 160 m od místa pro přecházení budou z obou směrů (od Kaňku i od Kutné
  Hory) umístěny dopravní značky snižující rychlost na 70 km/hod.
 • ve vzdálenosti 60 m budou z obou směrů umístěny dopravní značky snižující rychlost na 50
  km/hod.
  OsV Kaňk se vždy snažil o snížení rychlosti z 90 km/hod. na 70 km/hod. v celém úseku
  od konce městské části Kaňk do začátku Kutné Hory (obdobně jako v úseku Kaňk – Sedlec).
  Rychlost tedy nebude dopravními značkami omezena v celém uváděném úseku, ale především
  před a v místě pro přecházení. Je to, dá se říci, kompromis. Ale nejkritičtější místo, tj. křižovatka
  ulic Kaňkovská – Hrušňová, bude z hlediska bezpečnosti zajištěno mnohem lépe. A to jak pro
  vozidla vyjíždějící z ulice Hrušňová (a tím i vozidla jedoucí po ulici Kaňkovská), tak hlavně
  pro přecházející chodce a to především dětí. Myslím, že mnoha obyvatelům Třešňovky se
  uleví.
  21.8.2023
  Ing. Max Kubát
  předseda OsV

Jana Červená

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment