Aktuální vyjádření vedení Města k rekonstrukci silnic na Kaňku

Aktuální informace k projektové dokumentaci na rekonstrukci komunikací Ke Gruntě a Vavřinecká

Dne 1.9.2023 opět vznesen dotaz, zda již bylo vydáno stavební povolení a byl tak splněn termín plnění, který byl rozhodnutím RM č. R/727/23 z 28.6.20232 prodloužen do 31.8.2023.

Odpověď od ing. Králika přišla prakticky okamžitě. Cituji: „Ač to bude znít neuvěřitelně tak až při procesu stavebního povolení se vyjádřila negativně VHS a Gasnet ohledně optického kabelu, který zasahuje do jejich ochranného pásma. Bohužel tam není místo, kam je ke splnění pásma obou umístit, tak se hledá kompromis. Nyní probíhají jednání s oběma kde a jak kabel položit. Kolega Kremla, který s nimi jednal má nyní do 15.9. dovolenou, tak další posun čekám až po jeho návratu.“

Při tom na jednání RM dne 23.8.2023 nebylo opětovné  prodloužení termínu projednáváno.

            Po opětovném nedodržení již několikrát prodlužovaného termínu 31.8.2023 odevzdání projektové dokumentace na rekonstrukci ulic Ke Gruntě a Vavřinecká dodavatelskou firmou sepsal OsV stanovisko, ve kterém chronologicky uvedl veškeré průtahy ze strany dodavatelské firmy. Zároveň tak upozornil na benevolenci Rady města (RM) k této firmě.

S tímto přehledem byli seznámeni dne 5.9.2023 p. starosta Mgr. Lukáš Seifert, p. tajemník Ing. Martin Suchánek a p. Mgr. Tomáš Morawski, radní.

Reakce p. starosty Mgr. Lukáše Seiferta ze dne 6.9.2023: Se situací je hrubě nespokojen. Tento úkol má odbor investic jako prioritu a neplnění úkolu již mělo své následky. Ulice Ke Gruntě a Vavřinecká jsou v plánu zařadit je rozpočtu a opravit.

Reakce p. tajemníka ing. Martina Suchánka ze dne 6.9.2023: Dnes na jednání Rady města (RM) vystoupil s problematikou projektové dokumentace (PD) ke stavebnímu povolení radní p. Mgr. Morawski. RM uložila odboru investic (OI) na příští jednání RM (tj. 20.9.2023) předložit veškeré kroky, které OI činí ve věci pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací Ke Gruntě a Vavřinecká. Je předpoklad, že RM příjme v této věci příslušné opatření, aby byla uplatněna sankce vůči firmě, která dosud PD nedodala. RM by již neměla prodlužovat termín dodání PD a tímto tlakem se podaří co nejrychleji dokončit PD vč. vydání SP.

            OsV věří, že slova nejvyšších představitelů a orgánu města budou naplněna a dočkáme se nejen vypracování všech stupňů projektové dokumentace vč. vydání stavebního povolení, ale především vlastní rekonstrukce ulic Ke Gruntě a Vavřinecká.

Jana Červená

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment