Úprava názvů ulic

Za zápisu OsV ze dne 12.12.2020, ing. Max Kubát

Ve dnech 2.12. – 6.12.2020 roznesli dobrovolníci z řad členů OsV letáky s informacemi o názvech ulic vč. č.p., které do konkrétní ulice patří a povinnostech občanů, které jsou s pojmenováním ulic spojeny. Na základě získané zpětné vazby od spoluobčanů dochází k úpravě některých názvů ulic (navrhovaný název Kuntery se mění na Důlní, navrhovaný název Šmitna na Šmitenská, dochází ke zrušení ulice Rabštejn a k jejímu sloučení s ulicí Vavřineckou – týká se č.p. 76, 159, 169 a 75, dochází k přejmenování ulice Plimle na ulici U Staré Plimle, název ulice Turkaňská se mění na Vyhnánov a název ulice U Průhonu na název Na Rafandě).

Do konce měsíce ledna 2021 budou dále reflektovány připomínky ze strany občanů Kaňku, následně dojde ke zpracování pokladů pro projednání zastupitelstva Města.

Jana Červená

2 Responses

  1. Dovolím si asi po 47 zopakovat dotaz. Proč ulice? Pro mnoho lidí zbytečnost a vyhazování peněz.

    • Ahoj Romane, tvých 45 dotazů jsem si opravdu nevšimla. Odpověď je zahrnutá v mnoha článcích a zápisech OsV. Tak stručně. Pojmenování je dlouhodobou snahou OsV o zpřehlednění orientace po vsi, dále lepší obslužnosti hasiči, záchrannou službou. Stalo se již mockrát, že přijeli z druhé strany domu a v kritických stavech pacienta je každá minuta drahá. Konkrétní případ ti popíši raději osobně, pokud budeš chtít. Dalším důvodem je jednodušší domluva s úřadem (Investičním oddělením,..TS) právě v případě oprav komunikací. Jsme si jistí, že si časem na cedulky na plotech a domech zvykneme a názvy si zapamatujeme. Určitě jste zažili i vysvětlování cesty návštěvám, kde a kudy ve spletitých uličkách zahnout, aby k vám dojeli. Prosím tě, jestli máš další dotazy, klidně se zastav a popovídáme. Opatrujte se, Jana Červená

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment