Statistika průjezdu nákladních vozidel a souprav Kaňkem v letech 2019-2023 – grafická podoba


Osadní výbor Kaňk se dlouhodobě zabývá statistikou průjezdu nákladních vozidel a souprav
projíždějících Kaňkem. Přehled údajů jsme zpracovali do přehledných grafů. Níže k nim
uvádíme krátký komentář.

Komentář ke grafům:
Z obou grafů vyplývá, že v letech 2019 a 2020 byl počet nákladních vozidel a souprav,
které přejely přes Kaňk, téměř stejný.
V únoru roku 2021 bylo zaznamenáno dramatické zvýšení počtu nákladních vozidel a
souprav projíždějících Kaňkem. Vysoký počet byl ještě v lednu r. 2022. Touto situací se
zabývaly jak komise RM a odbory MěÚ, tak OsV. Příčinu dramatického zvýšení se však
nepodařilo zjistit. Až koncem roku 2021, po vyčerpání všech možností, vzniklo podezření, že
zařízení okamžitého měření rychlosti špatně interpretuje data a do kategorie „velkých“
vozidel zařazuje i některá vozidla ostatní. Situaci řešil MěÚ s provozovatelem zařízení a
podezření se ukázalo jako oprávněné. Provozovatel měření své pochybení uznal, uváděný
počet byl dle něho více než trojnásobný. Jednalo se o nesprávně natočenou kameru u radaru
okamžitého měření po jejím přemístění v souvislosti se sousedním úsekovým měřením.
Vozidla typu dodávky se pak díky špatnému úhlu jevila delší a byla nesprávně zařazena do
kategorie nákladních vozidel. Data od února 2022 již byla reálná.
Stabilně ve všech sledovaných letech projíždí více nákladních vozidel a souprav
směrem do Kutné Hory než ke Skalce. Příčinou může být komplikovaný a nebezpečný výjezd
na hlavní silnici I/38.
Počet nákladních vozidel a souprav projíždějících Kaňkem každým rokem (kromě
chybných dat v r. 2021) klesá. V roce 2019 se jednalo o 145 761 vozidel (427/den), v roce
2023 již „jen“ o 77 596 vozidel (216/den), tj. pokles téměř na polovinu.

Ing. Max Kubát, Mgr. Jana Červená

Jana Červená

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment