Dokumenty

Obchod s potravinami:

Pojmenování ulic:

Dopravní Generel

Petice za rekonstrukci komunikací na Kaňku

Problematika těžkých kovů

Odpady, poplatky

Průjezd vozidel Kaňkem

květen 2021: Na absenci statistiky průjezdů vozidel přes Kaňk za březen 2021 byl 5.5.2021 dotázán p. Vepřek (TO MěÚ), který u provozovatele okamžitého měřiče rychlosti zjednal ihned nápravu. Údaje za březen byly zveřejněny 6.5.2021 a doplněny do tabulky zpracovávané OsV. V březnu projelo přes Kaňk relativně  málo vozidel (140.765), zato nejvíce nákladních vozidel a souprav (21.883), v průměru 706/den!! Údaj, že nedošlo k žádnému překročení rychlosti nám připadá nevěrohodný. V dubnu bylo zařízení od 8.4. do 25.4.2021 vždy v odpoledních hodinách mimo provoz, statistika průjezdů tedy není zcela přesná. Přesto, že je uváděn celkový počet vozidel pouze 129.463, k velkému poklesu průjezdů nákladních vozidel a souprav i přes zkreslení nedošlo. Těchto vozidel je uváděno 19.318, tj. v průměru 644/den. Statistiku lze dohledat na řádku níže: