Opravy komunikací – kompetence a možnosti MěÚ a TS


Vážení spoluobčané,


tak jako Vy, tak i Osadní výbor (OsV) je značně nespokojen s neutěšeným, mnohdy
havarijním stavem komunikací na Kaňku. I přes snahu o nápravu se OsV nedaří zlepšit jejich
stav.
V současné době se jedná o opravu komunikací Nyklasy, Staročeská a části ulice U Staré
Plimle turbem. Víme, že tyto a další opravy urgujete u TS, ale kompetence a možnosti TS jsou
zcela jiné. Dosavadní časový postup žádosti o jejich opravu je následující:
1) OsV požadoval opravu výše uvedených ulic v zápise ze dne 22.2.2024.
2) Reakce vedení města (VM) z 18.3.2024 na tento požadavek byla, že VM čeká na posouzení
komunikací, které má následně posoudit Odbor správy majetku (OSM).
3) Stav komunikací prověřil ing. Králik (OI MěÚ) a p. Lebduška (TS). Cenová nabídka na
opravu byla vypracována již 15.3.2024 a předána na MěÚ.
4) OsV opakovaně urgoval 7.4.2024 a 17.4.2024 žádost o vyjádření VM k opravám výše
uvedených ulic. Dle sdělení TO MěÚ byl dne 19.4.2024 připraven materiál na poradu VM.
5) Popis situace a opětovný dotaz na VM byl uveden v zápise OsV ze dne 24.4.2024.
6) V reakci na tento zápis sdělilo VM, že svým usnesením ze dne 23.4.2024 souhlasí s realizací
akce opravy komunikací Staročeská, Nyklasy a U Staré Plimle.
7) Dle mých informací měla tyto opravy projednat RM dne 29.5.2024. Usnesení ještě není
zveřejněno. Předpokládám, že následně bude opravy schvalovat ZM dne 25.6.2024. Pokud je
schválí, pak bude asi uzavřena smlouva s TS a snad v srpnu, tj. za 6 měsíců od podání podnětu
OsV, dojde k realizaci.
Vše výše uvedené se týká pouze oprav ulic Nyklasy, Staročeská a U Staré Plimle. TS
jsou připraveny opravy provést, ale nemohou bez objednávky nebo smlouvy s Městem. Bez
toho mohou provádět pouze běžnou údržbu a úklid komunikací. Je i v zájmu TS provést opravy,
především turbem, v tomto období, kdy je největší pravděpodobnost spojení živičné emulze a
drceného kameniva. Oprava části ulice Vavřinecká turbem byla provedena na podzim a
současný stav tomu odpovídá.
Proto Vás prosím, požadavky na opravy ulic a stížnosti na jejich havarijní stav směřujte,
prosím, přímo na MěÚ (TO, starosta města).
Děkuji vám všem za pochopení, spolupráci a přeji Vám krásné léto.
2.6.2024 Ing. Max Kubát
předseda OsV Kaňk

Jana Červená

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment