Dočkáme se na Kaňku obchodu s potravinami?

            O chvíle, kdy si kaňkovští mohli naposledy koupit potraviny v budově bývalé radnice uplynula dlouhá doba. Dle ohlasů občanů Kaňku tato základní služba opravdu chybí. V polovině února letošního roku projevil p. I PHAM NGOC HAN zájem o pronájem nebytových prostor bývalého obchodu. Vzhledem k tomu, že budova je majetkem Města, oslovil OsV v zastoupení žadatele dne 24.2. pana místostarostu Mgr. Víta Šnajdra s žádostí o posouzení pronájmu. Dne 19.3. bylo Odborem správy majetku vydáno negativní stanovisko s odůvodněním: „Odbor správy majetku v nedávné době plánoval postupnou opravu prostorů v uvedeném objektu. Při prohlídce odbornými firmami byla doporučena celková rekonstrukce objektu, nedoporučují postupnou opravu vzhledem ke stavu prostorů a veškerých rozvodů. V závislosti na finančních možnostech města se bude jednat o rozsáhlou investiční akci. Váš požadavek jsme předložili na poradu vedení města, které se ztotožňuje s návrhem celkové rekonstrukce.“

            Vzhledem k této situaci OsV, stejně jako v roce 2020, (tehdy neúspěšně) kontaktoval provozovatele pojízdných prodejen. Téměř současně projevila o tuto službu zájem společnost Pekárenské podniky s.r.o. , (dále PP) zastoupená p. Janečkem. Původní představa spočívala v závozu Kaňku alespoň pečivem, kdy by pojízdná prodejna zastavila na zhruba 30 minut před budovou radnice při své cestě do okolních obcí. Následně se tato možnost ukázala ze strany zájemce z technických důvodů jako neproveditelná. OsV proto hledal jiné možnosti a to i ve spolupráci s panem Janečkem. Ten nabídl dlouhodobé přistavení vozu, z něhož by mohl prodej nejen pečiva, ale díky zabudovanému chladícímu pultu i lahůdek a uzenin, probíhat vč. dalšího základního zboží Dlouhodobé přistavení takovéto „provozovny“ na městském pozemku, kterým prostor náměstíčka je, podléhá určitým pravidlům. Řešit bylo nutno i přívod elektřiny. Proto společnost PP ve spolupráci s OsV začala v měsíci dubnu s Městem jednat o dlouhodobém záboru území, na kterém by byl automobil zaparkovaný.  Proti navrhované ceně místního poplatku za zábor území ve výši 320,- Kč/den se ale OsV Kaňk i společnost PP ohradili.  Navržený poplatek byl vzhledem k nabízené službě neúměrně vysoký. Vedení Města i Technické oddělení hledalo další možnosti a všem dotčeným vyšlo maximálně vstříc. Navrhlo zřízení vyhrazeného parkovacího místa před radnicí za účelem dlouhodobého přistavení prodejny. Technické oddělení požádalo o stanovisko DI PČR, který vydal souhlasná stanoviska k instalací dopravního značení vymezující místo pro „Zásobování“. Po vydání rozhodnutí Odborem dopravy zajistí Město instalaci dopravního značení na své náklady. Napojení na přívod elektrické energie bude díky spolupráci s Odborem správy majetku umožněno z budovy bývalé radnice.

OsV Kaňk děkuje vedení Města i zapojeným odborům za spolupráci!

            Věříme, že se společnosti Pekárenské podniky, s.r.o. podaří dořešit všechny technické otázky v co nejkratší době. S hledáním příjemné a milé paní prodavačky či příjemného a milého pana prodavače pomůže i OsV a věříme, že se všichni již brzy budeme moci vydat na první nákup!

Jana Červená

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment