Sanace odvalu dolu Šafary

INFORMAČNÍ ZPRÁVA PRO OBČANY ČÁSTI KAŇK

sanace odvalu dolu Šafary v k.ú. Kaňk

Město Kutná Hora bude realizovat od června do října 2021 stavbu s názvem: Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú. Kaňk. Jedná se o část pozemku parcel. č. 669/1 v k.ú. Kaňk ve směru na Libenice. Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášení stavebního záměru nabyl právních účinků dne 7. 4. 2021. Finanční prostředky z roční úhrady z vydobytých nerostů poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodů. Celková výše dotace na celou realizaci sanace
je 3 567 508 Kč. Finanční spoluúčast města je ve výši DPH, tedy 750 000 Kč.

Cílem sanace je eliminace a minimalizace ekologických rizik spojených s ovlivňováním životního prostředí s ohledem na opatření k ochraně zdraví obyvatel. Odval pochází z hornické činnosti a byl zde zjištěn abnormálně vysoký obsah těžkých kovů, především arsenu. Vzhledem k tomu, že je odval narušen výkopy, je nutné narušenou část svahu stabilizovat a zabezpečit proti možnému pádu osob či šíření škodlivin z odvalu do okolí.

Plocha terénních úprav je 2 350 m2 a týká se pouze lesního pozemku. Po odstranění náletových dřevin v narušené části odvalu, bude svah stabilizován a tvarován navezenou zeminou. Poté bude zpevněn bentonitovou rohoží a v dokončovací fázi bude svah osázen vhodnými dřevinami.

Dodavatelem stavby je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek kutnohorská firma EKOSTARMONT, která již pro město realizovala sanaci odvalu dolu Kuntery v roce 2019. Při realizaci bude stavební firma dodržovat přísná hygienická opatření stanovené Krajskou hygienickou stanicí.

Za Město Kutná Hora:

Ing. Lucie Štolbová, vedoucí technického oddělení

Bc. Kateřina Hladíková, referent technického oddělení, tel. 327 710 187,

e-mail hladikova@mu.kutnahora.cz

Jana Červená

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment