Reakce Městského úřadu na podněty Osadního výboru Kaňk

únor 2021: Informace k veřejnému osvětlení: Astronomické hodiny, které v současné době řídí spínání VO na Kaňku, nereagují bez fyzického zásahu TS na roční období. Soumrakový spínač byl také vyzkoušen, byl umístěn na RVO, který je bohužel stíněn stromy. Na dálkové ovládání a sjednocení režimu VO chce MěÚ postupně přejít na celém území města. Tato technologie neumožňuje pouze řízení režimu vypínání a zapínání, ale umožňuje dálkovou kontrolu funkčnosti osvětlení, nahlašuje výpadky, poruchy a pod. Má i řadu výhod i pro provozovatele a vlastníka VO (např. úspora za jističe, dálkové odečty….) Pokud dojde i k osazení řídících prvků na jednotlivá světlená místa, což se děje již u nových staveb (cyklostezka Vrchlice, Masarykova ulice), může provozovatel v lokalitách s menším provozem v noci tlumit jas svítidel a využívat dalších výhod moderního veřejného osvětlení. Možná se toto někomu zdá zbytečné, ale tento postup modernizace VO je v Kutné Hoře již dávno schválen. Vzhledem k finanční náročnosti je realizován postupně. Další “inteligentní” rozvaděč by tedy měl být umístěn během jarních měsíců na Kaňk, daleko dříve než v ostatních částech města. Nyní záleží na zastupitelstvu města.

únor 2021: Instalace zrcadla v křižovatce u kostela sv. Vavřince bude realizována prostřednictvím Technických služeb na základě příhodných klimatických podmínek a časových možností. Materiál je již pořízen.

únor 2021: Na základě požadavku obyvatel ze září 2020 (viz zápis z jednání OsV 29.9.2020 a další) a proběhlých jednání s MÚ bude zahájena po souhlasu ČEZu (v ochranném pásmu kabelu) stavba chodníku z ulice s navrženým názvem Nad Vinicí k silnici KaňkSedlec. Předpoklad je v průběhu II. čtvrtletí.

K datu 2. února 2021: Zhášení veřejného osvětlení (VO) na Kaňku – viz zápis z jednání OsV dne 12.12.2020. K zhášení VO dochází na Kaňku ještě za tmy, způsob zhášení ve městě není jednotný, na Kaňku se řídí astronomickými hodinami. Jaké je řešení? – odpověď paní Marhanové z TO: Jediným řešením je výměna stávajícího rozvaděče VO za nový, “inteligentní”, který dovoluje dálkové řízení VO. Obdobné jsou instalovány na sídlišti Šipší. Nyní TO požádalo o navýšení položky VO optimalizace (investice), ze které by byl pořízen nový rozvaděč právě na Kaňk. O navýšení bude rozhodovat ZM v březnu, jedná se o částku cca 200.000,- Kč vč. DPH. (Poznámka:  O přidělení financí bude samozřejmě usilovat i OsV)

K datu 1. února 2021: Na základě požadavku OsV došlo k jednání mezi OsV a TO MěÚ o umístění zrcadla ke kostelu tak, aby řidiči měli lepší výhled do zatáčky a nevznikaly kolizní situace mezi vozidly, příp. i s chodci. Situace byla dne 21.1.2021 prověřena na místě a pracovník TO uznal oprávněnost požadavku. Po získání potřebných povolení a nákupu materiálu dojde k instalaci zrcadla. Předpoklad – počátek II. čtvrtletí.

K datu 1. února 2021: Na základě podnětu OsV (viz zápis z jednání OsV dne 12.12.2020) a požadavku obyvatel městské části Třešňovka požádá TO MěÚ příslušné úřady (DI PČR a KSÚS ) o povolení umístění dopravní značky omezující rychlost na 70 km/hod. v úseku Kaňk – Kutná Hora Lorec. Tato žádost byla podána již v roce 2019, byla však zamítnuta.

K datu 1. února 2021: Stavba chodníku z ulice s navrženým názvem Nad Vinicí k silnici Kaňk – Sedlec bude zahájena po souhlasu ČEZu (stavba bude probíhat v ochranném pásmu kabelu). Předpoklad je v průběhu II. čtvrtletí. Podnět řešil OsV na základě požadavku obyvatel ze září 2020 (viz zápis z jednání OsV 29.9.2020 a další).