Střípky z kaňkovské historie

„…Aspoň s tou nadějí se kojím, že někdy naše potomstvo toho vděčné bude, jakož my naším předkům vděčni jsme, že nám památky svého věku pozůstavili.“

Tak toto jsou překrásná slova vyňatá z kroniky zřejmě nejslavnějšího kaňkovského rodáka Jana Hejzelny. Starousedlíkům jistě toto jméno leccos říká, ale co ti později narození, či „naplaveni“ ? Díky panu ing. Maxu Kubátovi Vám nyní přinášíme několik pojednání z cyklu Střípky z kaňkovské historie, jehož je autorem.

Střípek první pojednává právě o kronikáři Janu Hejzelnovi. Ponořme se tedy do poutavého čtení o dobách dávno minulých…