Úprava víkendových jízdních řádů veřejné hromadné dopravy (VHD) na Kaňku

Na základě podnětů obyvatel oslovil OsV Kaňk přímo koordinátora VHD pana Fedoroviče a požadavek na prověření možnosti zajíždění MHD o víkendech na Kaňk uvedl i v zápise z jednání 20.9.2023. O výsledku jednání koordinátora informovala OsV Bc. Kateřina Gygalová, vedoucí odboru dopravy MěÚ 9.11.2023.

 Koordinátor připravil návrhy jízdních řádů umožňujících obsluhu Kaňku i Karlova  během víkendu a to linkou 805.Tato linka zároveň cestujícím nabídne spojení na směny ve spol. Foxconn, jež začínají a končí v 6:00 a 18:00. Současně bude zajištěna návaznost na vlakové linky R9 a R19 (resp. R18 a S1) v Kolíně do/z Prahy.

 Návrhy byly předloženy Integrované dopravě Středočeského kraje, čímž došlo k jejich zapracování do jízdních řádů. Dopravce, společnost ARRIVA autobusy a.s., s návrhem souhlasila a vyčíslila předběžné náklady vázající se na tyto změny ve výši až 370 tis. Kč ročně. Pan starosta byl s návrhy seznámen a s jejich zavedením do praxe souhlasí. V současné době musí dojít k vydání souhlasného stanoviska i zastupitelstvem. V případě kladného vyjádření se tak mohou obyvatelé Kaňku těšit na víkendovou jízdu autobusem od března roku 2024.

OsV Kaňk děkuje panu Fedorovičovi za řešení požadavku obyvatel.

V příloze sdílíme jízdní řád linky 805.

Jana Červená

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment