Omezení rychlosti na 70 km/hod. v úseku Kaňk – Kutná Hora (Lorec)

květen 2021

            V roce 2019 se OsV snažil dosáhnout umístění dopravního značení omezující rychlost z 90 km/hod. na 70 km/hod. na krajské silnici III. tř. č. III/03321 v úseku Kaňk – Kutná Hora (Lorec). Argumentoval především bezpečností chodců a obdobnou situací, kdy po výstavbě cyklostezky podél silnice III. tř. č. III/03322 byla v úseku Kaňk – Sedlec rychlost omezena. Žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že pro bezpečnost podél cyklostezky platí jiná pravidla pro bezpečnost než podél chodníku (viz zápis OsV č. 3/2019 z 9.4.2019). 

            Protože dle názoru OsV a především uživatelů chodníku je rychlost podél chodníku neúměrně vysoká a bezpečnost chodců je ohrožena a s přihlédnutím ke skutečnosti, že z městské části Třešňovka byla na silnici č. III/03321 vybudována křižovatka, požádal OsV opět o umístění dopravního značení omezující rychlost na 70 km/hod. v uvedeném úseku. K žádosti se připojil OsV Hlouška a někteří obyvatelé části Třešnovka. Nad rámec uvedené žádosti požádali i o vybudování přechodu pro chodce v místě křížení silnice s cestou mezi zahrádkami směřující ze Šipší do Třešňovky. Tato cesta je obyvateli Třešňovky hojně využívána, jak dospělými, tak především dětmi.

            K uvedenému dopravnímu omezení získal p. Vepřek (TO MěÚ) souhlas oddělení BESIP při KSÚS a následně dne 9.3.2021 požádal o vyjádření PČR DI Kutná Hora k instalaci dopravních značek „B20a“ (70 km/hod.) a „A12a“ (chodci). PČR DI Kutná Hora vydala dne 18.3.2021 nesouhlasné stanovisko, které odůvodnila dostatečnou vzdáleností rozhledu chodců s tím, že intenzita vozidel v místě je taková, že chodci mají možnost vyčkat přejezdu vozidel a vyčkat na takovou prodlevu mezi projíždějícími vozidly, aby mohli bezpečně přejít. Jak řidiči, tak chodci jsou povini se chovat ohleduplně a ukázněně a vše je tedy na vzájemné toleranci obou skupin. Citované vyjádření má OsV k dispozici.

            O záležitost se osobně zajímá i paní místostarostka Doušová, která žádost OsV Hlouška přednesla na jednání Komise dopravní dne 5.5.2021. V té době měl p. Vepřek prozatím k dispozici pouze zamítavé stanovisko PČR DI, se kterým členy komise seznámil.

            Uvedenou problematiku bude město dále řešit. V úvahu připadá projekt na přechod a chodník, nová žádost atd. Snahu bude samozřejmě vyvíjet i OsV Kaňk.

Jana Červená

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment