Komunikace – popis vývoje k 5/2022

            Kromě fyzické prohlídky se zástupci města a projekční kanceláře ARTENDER za účelem upřesnění podkladů k projektové dokumentaci pro stavební povolení (DSP) „Rekonstrukce komunikací Ke Gruntě a Vavřinecká“ dne 13.1.2022 (viz FB OsV 14.1.2022 a zápis OsV č. 1 za 3.2.2022) byla na podnět OsV realizována i další jednání: 1) Dne 7.1.2022 jednání s vedením města. Řešen byl především stav...

Nadměrný průjezd nákladních aut

28.1.2022, Ing. Max Kubát Dramatický nárůst průjezdů nákladních vozidel a souprav přes Kaňk, který započal v únoru r. 2021, vzbudil nejen rozruch, ale zároveň i nastolil otázky, co je jeho příčinou. Zabývaly se jím komise RM, jak dopravní, tak životního prostředí. Zjišťováním některých dat byl na základě usnesení RM pověřen tajemník MěÚ. Správce komunikací porovnával a vyhodnocoval data z ostatních...

Hodnocení činnosti OsV Kaňk v roce 2021

            V r. 2021 se OsV sešel pouze čtyřikrát. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, vládním opatřením a ochraně zdraví se první zasedání konalo až v červnu r. 2021. Případné podněty byly s pracovníky MěÚ řešeny průběžně mailovou korespondencí, příp. telefonicky. Informace byly pravidelně zveřejňovány na FB OsV a webových stránkách OsV. Pro širší a ucelenou informovanost občanů bylo vypracováno toto...

Zápis z jednání zástupců OsV Kaňk s vedením Města Kutná Hora

konaného dne 7.1.2022 od 15:30 hod. v kanceláři starosty Přítomni: Za Město Kutná Hora pan Ing. Josef Viktora – starosta, pan Mgr. Bc. Vít Šnajdr – místostarosta, pan Ing. Martin Suchánek – tajemník Za OsV Kaňk paní Mgr. Jana Červená, pan Ing. Max Kubát             Jednání bylo svoláno z podnětu OsV Kaňk na základě dopisu panu starostovi ze dne 29.11.2021....

Kontrolní den – páteřní komunikace

Dne 13.1.2022 se sešli členové OsV Kaňk se zástupci MěÚ v čele s ing. Jiřím Janálem (vedoucím IO) a projektanty firmy Artender s.r.o. Účelem schůzky byla diskuze a fyzická prohlídka k zhotovení dokumentace pro stavební povolení rekonstrukce ulic Ke Gruntě a Vavřinecká. Zabývali jsme se nutností likvidace dešťové vody z povrchu silnice, obnovou sítí včetně sloupů veřejného osvětlení i odstranění...

Přehled kroků OsV a jednání Mú v rámci rekonstrukcí komunikací v roce 2021

Vážení spoluobčané, považujeme za správné vás co možná nejobjektivněji informovat o (ne)opravách komunikací na Kaňku za minulé období a o přístupu města k (ne)opravám. 1) Poslední opravy se podařily v r. 2020…. Po jednáních s vedením města za využití odpovědí p. starosty na petici za rekonstrukci komunikací se v r. 2020 podařilo prosadit alespoň opravu vybraných komunikací. Oprava spočívala ve...