„HORA kvete“ – soutěž o nejkrásnější předzahrádku, balkon a okna města Kutné Hory

Více aktuálních informací (červen 2021) naleznete na: https://kutnohorskelisty.cz/zpravy/osadni-vybory-vyhlasily-prvni-rocnik-souteze-o-nejkrasnejsi-predzahradku-balkon-ci-okno-uzaverka-prihlasek-je-31-srpna Soutěž vyhlašuje a organizuje OsV Kutná Hora Vnitřní město jako I. ročník a zároveň se jedná o snahu navázat na tradici. V minulosti se obdobná soutěž v Kutné Hoře konala každý rok a kaňkováci v ní obsazovali první místa……. Motto a cíl soutěže je podpořit obyvatele při zkrášlování předzahrádek bytových a rodinných...

Sanace odvalu dolu Šafary

INFORMAČNÍ ZPRÁVA PRO OBČANY ČÁSTI KAŇK sanace odvalu dolu Šafary v k.ú. Kaňk Město Kutná Hora bude realizovat od června do října 2021 stavbu s názvem: Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú. Kaňk. Jedná se o část pozemku parcel. č. 669/1 v k.ú. Kaňk ve směru na Libenice. Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášení stavebního záměru nabyl právních účinků dne 7. 4. 2021. Finanční...

Dočkáme se na Kaňku obchodu s potravinami?

Aktualizace k 4.9.2021: Prodejna základních potravin na Kaňku opět v nedohlednu…..Po necelých čtrnácti dnech provozu pojízdné prodejny slíbil jednatel společnosti Pekárenské podniky s.r.o. (bývalá provozovna Beneš pekárna s.r.o.) ing. Šulc znovuotevření pojízdné prodejny v září na vyšší úrovni. Od poloviny srpna OsV prostřednictvím Mgr. Červené pravidelně, téměř denně, kontaktoval ing. Šulce s žádostmi o informace ohledně znovuotevření pojízdné prodejny. Byly...

Omezení rychlosti na 70 km/hod. v úseku Kaňk – Kutná Hora (Lorec)

květen 2021             V roce 2019 se OsV snažil dosáhnout umístění dopravního značení omezující rychlost z 90 km/hod. na 70 km/hod. na krajské silnici III. tř. č. III/03321 v úseku Kaňk – Kutná Hora (Lorec). Argumentoval především bezpečností chodců a obdobnou situací, kdy po výstavbě cyklostezky podél silnice III. tř. č. III/03322 byla v úseku Kaňk – Sedlec rychlost omezena....

Ucelené informace z OsV od 1.1.2021 do 15.3.2021

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci, vládním opatřením a ochraně zdraví se dosud v roce 2021 neuskutečnilo osobní jednání členů OsV. Případné podněty jsou s pracovníky MěÚ řešeny mailovou korespondencí, příp. telefonicky. Informace jsou pravidelně zveřejňovány na FB OsV a webových stránkách OsV. Pro širší a ucelenou informovanost občanů bylo vypracováno toto shrnutí a kromě webových stránek je určeno pro...

Panuj Hoře!

květen 2021:  V lednu letošního roku jsme vás informovali o možnosti zapojení se do jedinečného projektu s názvem Panuj Hoře! Jeho hlavní myšlenkou je umožnit občanům rozhodovat o investičních záměrech. OsV Kaňk se rozhodl přihlásit do soutěže o 130 tis.Kč, které jsou pro městkou část Kaňk přiděleny.  Je navržena obnova dětského hřiště pod kostelem sv. Vavřince. Plánované osobní setkání za účelem prezentace...

Pojmenování ulic

Do konce měsíce ledna 2021 budou dále reflektovány připomínky ze strany občanů Kaňku k záměru pojmenování ulic, následně dojde ke zpracování pokladů pro projednání zastupitelstva Města. Děkujeme za pochopení. Dopis sousedům Seznam ulic na Kaňku a přidělených popisných čísel Komentáře k nových názvům ulic Mapa pojmenovaných ulic jednání OsV ohledně pojmenování ulic na Kaňku zápis z 6.11.2020 Informace ohledně pojmenování...